LHBTIQ+ veiligheid op scholen

nieuws LHBTIQ+ veiligheid op scholen

De reformatorische Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem kwam vorig jaar in het nieuws nadat bekend werd dat de seksuele geaardheid van leerlingen en docenten niet werd geaccepteerd. Na een uitvoerig onderzoek van de onderwijsinspectie bleek dat dat de veiligheid van LHBTIQ+ groepen in gevaar was. Er zijn toen veranderingen teweeggebracht in het beleid van de school. Deze punten zijn hieronder samengevat door de Nationale Onderwijsgids:

Beleid ‘verlinken’ homoseksuele contacten herzien

De ‘Notitie seksualiteit’ van de school is herzien. Uit die notitie bleek dat leraren van het Gomarus leerlingen én leraren moesten aangeven bij de schoolleiding als ze wisten dat zij homoseksuele contacten hadden. De leiding zou dan vervolgens proberen om de leraar of leerling tot inkeer te brengen.

Seksuele diversiteit

De ‘Notitie seksualiteit’ is vervangen door een visienota over seksuele diversiteit. “Het anti-pestbeleid is geactualiseerd. Daarnaast is het algehele veiligheidsbeleid herijkt en dit voldoet nu aan de wettelijke eisen en is voldoende gewaarborgd”, aldus de inspectie.

Specifiek aandacht besteden aan LHBTIQ+ groepen op school

Het bestuur van de school besteedt tegenwoordig specifiek aandacht aan groepen leerlingen die de school als mogelijk onveilig ervaren. Dan kunnen er maatregelen worden genomen om de veiligheid van die leerlingen ‘te borgen dan wel te bevorderen’.

Seksuele identiteit

Er is ook een Praktische handreiking ontwikkeld. Hierin staat hoe personeel om moet gaan met de groep leerlingen die vragen heeft over hun seksuele identiteit. Docenten mogen niet oordelen over individuele leerlingen, ze moeten met een open houding open vragen stellen. Ook mag vertrouwelijke informatie niet zomaar gedeeld worden met derden.

Nationale Onderwijsgids 

Er blijft veel werk aan de winkel voor LHBTIQ+ acceptatie en veiligheid op scholen

“Onderwijsminister Dennis Wiersma erkent dat het op het Gomarus flink is misgegaan. ,,Leerlingen voelden zich zelfs gedwongen om uit de kast te komen. Dat heeft voor veel verdriet gezorgd en dat mag nooit meer gebeuren”, laat hij weten. ,,Het is goed dat het schoolbestuur dat ook heeft ingezien en het beleid heeft aangepast.” Toch is hij er nog niet helemaal gerust op. ,,Daarom is het belangrijk dat de inspectie met het bestuur in gesprek blijft. Een vrije en veilige school is niet vanzelfsprekend, dit vraagt elke dag opnieuw aandacht en onderhoud.” De school blijft onder regulier basistoezicht staan van de onderwijsinspectie.” Het Algemeen Dagblad

Online cursus G-Woord

Zou je als professionals uit de velden onderwijs, zorg en veilig & justitie ook meer willen doen om een cultuur- en gendersensitief beleid te creëren voor LHBTIQ+ personen? Meld je dan aan voor de online cursus G-woord! In deze e-learning leer je hoe je met aandacht voor gender helpt om geweld en onveiligheid te voorkomen. Met tips en tools om gender- en cultuursensitief te werken en in gesprek te gaan bij signalen van grensoverschrijdend gedrag.

Aanmelden

Maak een account aan via leerportaal.rutgers.nl en je kunt via deze link direct beginnen met de cursus.

Kosten
Tijdelijk wordt deze cursus gratis gegeven.

 

Foto door Anna Shvets via Pexels.com

Delen:

Reacties

Gerelateerde artikelen