Nieuwe factsheets over huiselijk geweld en kindermishandeling

factsheet Nieuwe factsheets over huiselijk geweld en kindermishandeling

Ruim vijftig organisaties die werken aan de preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun kennis en expertise gebundeld in meer dan 25 factsheets. De factsheets helpen professionals bij het signaleren van verschillende vormen van geweld en bij het handelen wanneer er signalen bestaan.

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Er bestaan veel verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Denk bijvoorbeeld naast (ex-)partnergeweld en kindermishandeling aan ouderenmishandeling. En aan de opkomst van online seksuele intimidatie van jongeren, aan vrouwenbesnijdenis of aan eergerelateerd geweld. Bij al deze geweldsvormen kunnen er specifieke signalen, risicofactoren en doorverwijsoverwegingen spelen. Daarom is er voor elke geweldsvorm een factsheet ontwikkeld, waarmee de professional in één oogopslag al deze informatie voor handen heeft.

Factsheets voor alle beroepsgroepen

De nieuwe factsheets bieden praktische tips. En ze geven een aanzet tot handelen voor alle beroepsgroepen die met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling werken. Zoals artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici, psychologen, jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers, onderwijzend personeel, kinderopvangmedewerkers, wijkteammedewerkers.

De factsheet over online seksuele intimidatie met aandachtspunten bij het doorlopen van de 5 stappen van de Meldcode is ontwikkeld door Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis in samenwerking met diverse ketenpartners in de strijd tegen online seksuele intimidatie.

Unieke samenwerking

“Een belangrijk onderdeel van dit project is de brede betrokkenheid van organisaties met expertise op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling en van beroepsverenigingen van professionals die de factsheets gaan gebruiken”, zegt Rik Viergever. Hij is projectleider bij CoMensha, het landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel, die het gezamenlijk project heeft geïnitieerd.

Gratis te downloaden

Alle factsheets zijn gratis beschikbaar via www.huiselijkgeweld.nl/typengeweld
De factsheets komen ook beschikbaar in het Engels.

Delen:

Reacties

Gerelateerde artikelen