Vers van de pers | Thuis abortus, actie huiselijk geweld en lhbti-rechten

Abortus

Wil jij graag op de hoogte blijven van alles dat er speelt omtrent fysiek, seksueel en cybergeweld? Met een focus op gender en jongeren/jongvolwassenen? Check dan onze tweewekelijkse rubriek Vers van de pers. Deze week onder meer: discriminatie vanuit de staat, steeds meer zorgen om een toename van huiselijk geweld tijdens de coronacrisis en een abortus in quarantaine.

Meer zorgen

De Turkse regering krijgt veel kritiek op het gebrek aan maatregelen tegen huiselijk geweld en slachtofferhulp. Door de coronacrisis is er in Turkije een toename van huiselijk geweld. Turkse vrouwenrechtenactivisten pleiten voor het serieus nemen van de Istanboel Conventie, het verdrag van de Europese Raad om huiselijk geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bevechten. Ondanks dat het verdrag sinds 2014 in Turkije in werking is, wordt het in de praktijk niet altijd opgevolgd.

In Nederland is sinds de coronacrisis een significante landelijke stijging in het aantal meldingen van huiselijk geweld uitgebleven, aldus Veilig Thuis. Hier zijn verklaringen voor te geven. De professionals die normaliter vaak meldingen doen, vallen nu tijdelijk weg. De zorgen nemen toe. Zolang er namelijk geen meldingen worden gemaakt, zal de toename van huiselijk geweld niet opgemerkt worden.

Ook het Openbaar Ministerie maakt zich zorgen. Nu de professionals minder in zicht zijn, is de alertheid van buren enorm van belang.

In Spanje nemen door de coronacrisis de zorgen over huiselijk geweld ook toe. Hoewel in april meer meldingen van huiselijk geweld zijn gemaakt, is het nog steeds moeilijk om dit vanuit huis te doen. Telefoon, mailcontact en sociale media kunnen door de pleger in de gaten worden gehouden. Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen daarom bij een noodzakelijk bezoek aan de supermarkt of apotheek hulp inschakelen door het codewoord ‘masker 19’ te gebruiken.

Istanboel

Actie huiselijk geweld

Om slachtoffers en omstanders van huiselijk geweld toch meer in actie te laten komen, is er op 25 april een nieuwe landelijke campagne tegen huiselijk geweld gestart. Hiermee wordt gestreefd mensen aan te sporen om de eerste belangrijke stap te nemen, namelijk erover praten of advies vragen.

Aan de hand van een VR-bril en 3D-film vanuit het perspectief van een slachtoffer van huiselijk geweld kijken. In het onderzoek van neurowetenschapper Aline de Borst van de universiteit van Hamburg hebben twintig jonge mannen en vrouwen dit kunnen ervaren. Door de hersenactiviteit van de deelnemers te meten kon hun empathisch vermogen onderzocht worden.

Huiselijk geweld

Leven in onzekerheid

In de ‘lhbt-vrije’ zones in Polen zijn verschillende anti-lhbt-resoluties aangenomen zoals het stoppen van “homoterreur”. Daarnaast is er een handvest geschreven die bescherming moet bieden aan de bestaande juridische orde. Dit houdt in dat het huwelijk een exclusief heteroseksuele aangelegenheid is en dat in scholen geen seksuele voorlichting wordt gegeven.

In Turkije wordt sinds afgelopen vrijdag scherpe kritiek geuit op Ali Erbas, de hoogste religieuze autoriteit van het land. Oppositiepolitici, advocaten, de lhbti-gemeenschap en mensenrechtenorganisaties vrezen voor de preek die Erbas afgelopen vrijdag heeft gegeven. In de preek heeft Erbas zich onder andere fel uitgelaten over de lhbti-gemeenschap. Volgens Yildiz Tur van Kaos, een Solidariteitsvereniging voor de Lesbische en Homoseksuele Cultuur, is er kans op een toename van geweld.

In Hongarije wordt de regering van Viktor Orbán door mensenrechtenorganisaties beschuldigd van het misbruiken van de coronacrisis. Controversiële maatregelen zouden bewust doorgevoerd worden. Met name omdat de aandacht nu gericht is op het coronavirus.

Zo wil Orbán het wijzigen van officiële documenten bemoeilijken. Zo maakt hij het transgender personen lastig om hun naam te veranderen. Als de wet een meerderheid aan stemmen krijgt, brengt dit veel onzekerheid voor transgender personen mee.

discriminatie

Thuis een abortus?

In de Verenigde Staten biedt de service TelAbortion hulp aan vrouwen die hun zwangerschap willen afbreken. In dertien staten is het mogelijk om online de abortuspil door een arts voorgeschreven te krijgen. Door de coronacrisis is de toegang tot klinieken beperkt geworden. Het aantal vrouwen dat via deze optie een abortus doet is daarom toegenomen.

 Abortus

 

 

 

 

 

Delen:

Reacties

Gerelateerde artikelen